המפגש של הורים וילדים עם הסמכות ההורית מתבצע כבר בתחילת דרכו של הילד בעולם. ראשית נביא הקדמה קצרה על סמכות הורית ולאחר מכן נדון בסמכות ההורית עצמה ובהיבטים שונים של מנהיגות הורית. מקור היחסים הסמכותיים על פי פרויד, מצוי בתסביך האדיפלי. הילד חווה באופן אינטנסיבי את סמכותו של אביו, אשר מטיל טאבו על נושא גילוי העריות (פרויד 1921). לפי פרויד, הפנמת האיסורים והחוקים על ידי הילד, באה לידי ביטוי בהתפתחותו של הסופר אגו, המסייעת לילד להתגבר על האשמה ועל העוינות הנובעות ממשבר היריבות האדיפלית. מכאן שהמשמעות של סמכות ושל הנהגה הוא התגלמותו החיצונית של הסופר אגו, אשר אוכף ערכים חברתיים ושולט בדחפיו האגרסיביים והמיניים של האדם (לינדהולם 1988).

מלאני קליין ואחרים טוענים כי שורשי הסמכות ההורית נטועים בשלבים המוקדמים ביותר של ההתפתחות, בשלב הנרקיסיסטי הראשוני, כאשר הילד עדיין אינו מבחין בין עצמו לבין הזולת. בשלב זה חווה הילד את העולם החיצוני כחלק ממנו עצמו. הילד  אינו מצוי במרכז העולם, אלא הוא העולם עצמו. תוך כדי שהילד חווה את המציאות המתסכלת של העולם החיצון, הוא מתחיל להבדיל בין עצמו לבין העולם החיצוני. ראשית הילד מתחיל למקם את עצמו במרכז העולם, תוך שהוא מחזיק בפנטזיה של כל יכול, לאחר מכן הוא מפתח דימוי עצמי אידיאלי של ההורים כאובייקטים כל יכולים. לבסוף, כאשר הילד מגלה שהוריו הם בלתי מושלמים, מתפרקת מערכת הדימויים המיוחסת להורים, הכל יכולים. אולם, עדיין נותרת בעיניה החתירה לשיקום מצב השלמות שאבד בנקודה שבה אשליית הסיפוק העצמי ושביעות הרצון של הילדות המוקדמת התחלפה בהכרה בתלות ובתחושת הנחיתות (מיטשל 1995).

על סמכות הורית

סמכות הורית נותנת דגש לתחושת הביטחון של ההורים בהתקשרותם הרגשית עם ילדיהם. הורים בעלי סמכות הורית תקינה יעניקו לילד תחושת ביטחון באמצעות יכולתם לשלב בין מתן אמפטיה הורית, הכלה ומתן אוטונומיה לבחירותיו של ילד ביחד עם דרישה להתנהגות בוגרת, היענות לכללים ולחוקים המקובלים במשפחה והימנעות מעשיית מעשים העלולים לפגוע בו. אחד המבחנים המשמעותיים של ההורים היא היכולת שלהם להפעיל את סמכותם, על מנת להבטיח את היענות הילדים לכללים שנקבעו.

סמכות הורית אפקטיבית נוגעת ליכולת של ההורים להגיע לאיזון בין האוטונומיה של ההורה לבין התמקמותו של הילד בתוך המשפחה. איזון כזה יבוא לידי ביטוי בהגדלת החופש הניתן לילד עם הגיל ועם העצמת עצמאותו. חסך בנוכחות הורית עלול להיות מסוכן עבור הילד. פגיעה בנוכחות ההורית מתרחשת כאשר ההורה מאבד את קולו האישי או כאשר הילד מתמודד עם דמות שאיננה ממלאת את התפקיד ההורי, הילדים ככלל זקוקים לגבולות דווקא משום שהם מתפתחים ועוברים שינויים בהתנהלותם בתוך העולם.

על מנהיגות הורית

ניתן להגדיר מנהיגות הורית כיכולתם של הורים להוביל את ילדיהם לעבר מטרה ראויה ולהניעם לבצע מטלות ומשימות שלא תמיד ירצו בהן, וכל זאת ללא אמצעי כפייה או בשימוש מזערי בהם. הורים מנהיגים מעצבים בדרכים מגוונות מציאות משפחתית רצויה. הם מגבשים את משפחתם דרך מטרות משותפות וממשמעים בצורה נכונה את ילדיהם, תוך שילוב בין הכלה לגבולות. על מנת להיות הורה מנהיג, יש צורך להיות מסוגל להאציל סמכויות בתוך המשפחה ומחוצה לה ולקבל את ההחלטות הנכונות.

סמכות הורית נוגעת ליכולתם של ההורים להיות רחוקים וקרובים מהאירועים המשפחתיים בעת ובעונה אחת. מצד אחד עליהם להיות מספיק רחוקים על מנת לראות את הכיוון הנכון ולהוביל אליו בנחישות ומן הצד השני עליהם להיות מספיק קרובים לילדים ולמה שקורה במשפחה על מנת להתאים את המטרות ואת הדרכים להשגתן.

סיכום: הורה בעל סמכות ומנהיגות

ניתן לסכם ולומר שהורה בעל סמכות ומנהיגות, הוא כזה שמן הצד האחד מסוגל לקחת אחריות על הילדים ועל משפחתו ומן הצד השני הוא מצליח להעניק לילדיו אוטונומיה, חופש בחירה ומקום נרחב מספיק על מנת לפתח זהות עצמית. על ההורה לשלב בין גבולות, עקביות ומטרות ברורות, ביחד עם יכולת להכלה, לקבלה ולהענקת חום ואהבה. חשיבות מיוחדת יש לתת ליכולת לנהל עם הילד דיאלוג פורה, המכבד את הילד ואת החלטותיו ועם זאת גם מבהיר את עמדתו של ההורה. אם כן, פיתוח סמכות הורית מתבצעת מן השלבים הראשונים של הילדות, עם זאת אופיה של ההורות והביטוי שלה קשורים לשלב שבו נמצא הילד ולאופי של התפתחותו.

למאמרים נוספים אתם מוזמנים לבקר באתר של מיזם הורים ברשת.
מיזם הורים ברשת מיועד לנו ההורים, בכדי שנוכל לחלוק בידע, לשתף בחוויה וגם לקבל מידע מקצועי ממטפלים ומפסיכולוגים, על גידול ילדינו. אנו מזמינים אתכם לקרא ולכתוב על סיפורים, התלבטויות ותהיות בנושאים כגון: טיפול משפחתיהורים וילדיםהדרכת הורים, טיפול זוגי וטיפול רגשי.

ביבליוגרפיה

מיטשל, ס’ ובלאק מ’ (1995). פרויד ומעבר לו. תולדות החשיבה הפסיכואנליטית המודרנית. הוצאת תולעת ספרים.

Lindholm, c (1988), Lovers and leaders: comperative models of romance and charisma, social science information, 27(1), PP.3-45.

Freud, S. (1921). Group psychology and the analysis of the ego. The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud. London: Hogarth (1958).